Comanda telefonica la nr. 0748 881 448 Livrari in Bucuresti si Imprejurimi! Taxa Livrare in functie de distanta! Incepand cu 27.04.2020, Laboratorul Little Tyke va continua preluarea exclusiva a comenzilor anticipate cu 24h si acestea pana in ora 12:00. Comanda minima va fi de 100 lei!

Politica GDPR

Având în vedere că punem mare preț pe respectarea confidentialitatii datelor dumneavoastră cu caracter personal, vă explicăm in cele ce urmează ce tipuri de date cu caracter personal colectăm, în ce scopuri le prelucrăm, durata prelucrării, cine are acces la aceste date si totodată care sunt drepturile dumneavoastră în privința datelor prelucrate.

Compania care administreaza Littletyke.ro

Societatea FUTUREFOOD S.R.L., cu sediul in Bucuresti, sector 4, Sos. VITAN BARZESTI 7D-7E C, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub nr.  J40/13170/2015, avand CUI 35171313,   este deținătorul site-ului  www.littletyke.ro, fiind administrat de Frasinescu Cristian.

Tipurile de date cu caracter personal ce sunt prelucrate

Informațiile ce fac obiectul prelucrarii sunt: numele, prenumele, adresa de domiciliu, numărul de telefon, fax, adresa de poștă electronică, codul numeric personal.

Scopurile si temeiurile de prelucrarii

Toate datele cu caracter personal sunt prelucrate cu respectarea principiilor fundamentale privind protecția datelor cu caracter personal, bazandu-se pe unul dintre temeiurile juridice prevazute la art. 6 alin. (1) din Regulamentul UE 2016/679 (denumit si GDPR) si avand totodata drept fundament principiul minimizării coletării datelor cu caracter personal. Potrivit acestui principiu, va informam ca intelegem sa colectam doar datele minimale de identificare precum numele și prenumele, adresă de e-mail, numarul de telefon, adresa de livrare a produsului si ulterior daca este necesar CNP-ul.

3.1 Daca sunteti client autentificat al site-ului, prelucrarea datelor dumneavoastra cu caracter personal se realizeaza in scopul :

 • desfasurarii relatiei contractuale dintre dumneavoastra si FUTUREFOOD S.R.L., respectiv pentru preluarea, validarea, expedierea si facturarea comenzii plasate pe site, informarea dumneavoastra asupra starii comenzii, organizarea returului de produse comandate,etc. Temeiul prelucrarii in acest caz fiind contractul incheiat intre dumneavoastra si FUTUREFOOD S.R.L., in baza comenzii plasate de dumneavoastra in baza formularului existent la Sectiunea “Termeni si Conditii”. Furnizarea datelor dumneavoastra cu caracter personal fiind astfel necesara pentru executarea acestui contract.
 • indeplinirii obligatiilor legale ce revin FUTUREFOOD S.R.L. in contextul serviciilor prestate prin intermediul site-ului, inclusiv a obligatiilor in materie fiscala.  Temeiul prelucrarii in aceasta ipoteza fiind indeplinirea unei obligatii legale, intrucat prelucrarea datelor dumneavoastra pentru acest scop este necesara urmare a obligatiilor legale impuse de legislatie in sarcina FUTUREFOOD S.R.L.
 • desfasurarea activitatilor de marketing, respectiv pentru transmiterea, prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanta (e-mail, sms) de comunicari comerciale privind produsele si serviciile oferite de FUTUREFOOD S.R.L., prin intermediul site-ului.   Temeiul prelucrarii in acest caz il constituie consimtamantul dumneavoastra, daca alegeti sa-l furnizati. Va puteti exprima consimtamantul pentru prelucrarea datelor in acest scop prin bifarea casutei corespunzatoare de la momentul crearii contului. Pentru dezabonarea de la primirea unor astfel de comunicari comerciale puteti folosi optiunea de la finalul fiecarui e-mail/ sms continand comunicari comerciale. In plus, puteti sa va dezabonati prin accesarea sectiunii "Informatiile contului meu". Furnizarea datelor dumneavoastra in acest scop este voluntara. Refuzul furnizarii consimtamantului pentru prelucrarea datelor dumneavoastra in acest scop nu va avea nicio consecinta negativa asupra dumneavoastra. In acest sens, este foarte important de retinut ca toate aceste comunicari comerciale (spre ex.newsletter-uri) se realizeaza doar in baza consimtamantului expres al utilizatorului, sens in care este obligatorie crearea unei casute unde utilizatorii isi pot exprima acordul in sensul primirii acestor oferte comerciale. Importanta este implementarea acestui mecanism de acordare si respectiv retragere a consimtamantului in acest caz, varianta propusa de mine in sensul includerii unei casute ce urmeaza a fi bifate in momentul crearii contului si respectiv dezabonarea prin casuta existenta in cuprinsului e-mail-ului/sms-ului fiind un doar cu titlu exemplificativ. Obligatorie este insa in aceasta situatie mecanismul de acordare/retragere consimtamant.
 • efectuarii diverselor analize, raportari privind modul de functionare a site-ului, realizarea de profiluri de preferinte de consum, in principal, in vederea imbunatatirii experientei oferite pe site. Temei : Prelucrarea datelor dumneavoastra pentru acest scop are la baza interesul legitim al FUTUREFOOD S.R.L. de a imbunatati permanent experienta clientilor pe site. Furnizarea datelor dumneavoastra in acest scop este voluntara.

3.2 Daca sunteti vizitator al site-ului, prelucrarea datele dumneavoastra cu caracter personal se realizeaza astfel:

 • pentru activitati de marketing, respectiv pentru transmiterea, prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanta (e-mail, sms), de comunicari comerciale privind produsele si serviciile oferite de FUTUREFOOD S.R.L., prin intermediul site-ului  www.littletyke.ro.  Temeiul prelucrarii pentru acest scop il constituie consimtamantul dumneavoastra, daca alegeti sa il furnizati. Va puteti exprima consimtamantul pentru prelucrarea datelor in acest scop prin completarea si bifarea casutei corespunzatoare din formularul pentru abonarea la newsletter disponibil pe site. Pentru dezabonarea de la primirea unor astfel de comunicari comerciale puteti folosi optiunea de la finalul fiecarui e-mail/ sms continand comunicari comerciale. Furnizarea datelor dumneavoastra in acest scop este voluntara. Refuzul furnizarii consimtamantului pentru prelucrarea datelor dumneavoastra in acest scop nu va avea nicio consecinta negativa pentru dumneavoastra.
 • pentru a monitoriza traficul si a imbunatati experienta dumneavoastra oferita pe site. Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastra pentru acest scop are la baza interesul legitim al [detinatorul website-ului] de a asigura functionarea corecta a site-ului, precum si pentru a imbunatati permanent experienta vizitatorilor site-ului, inclusiv prin solutionarea diferitelor comentarii, intrebari sau reclamatii. Furnizarea datelor dumneavoastra in acest scop este voluntara. Refuzul furnizarii datelor pentru acest scop nu va avea nicio consecinta negativa pentru dumneavoastra.

Durata pentru care va prelucram datele

FUTUREFOOD S.R.L. va prelucra datele dumneavoastra cu caracter personal doar pentru cat timp este necesar realizarii scopurilor de prelucrare mentionate mai sus. In cazul in care sunteti client, vom prelucra datele dumneavoastra pe intreaga durata a raporturilor contractuale si ulterior conform obligatiilor legale care revin in sarcina FUTUREFOOD S.R.L.

Dezvaluirea datelor cu caracter personal

Nu dezvaluim datele dumneavoastra cu caracter personal catre terte parti. In anumite situatii, cu titlu de exceptie, datele pot fi accesibile pentru terte parti precum furnizori de servicii, operatori de transport, furnizori de hosting, companii IT, caz in care vor fi numite, daca este cazul, ca persoane imputernicite de catre subscrisa in calitate de Operator de date cu caracter personal. Aceste persoane fiind obligate prin contract sa mentina confidentialitatea datelor si sa le foloseasca exclusiv in scopul pentru care le-au fost furnizate.
In cazul unui transfer de date în afara Uniunii Europene, datele cu caracter personal prelucrate beneficiază de o protecție adecvată.
Astfel, in cazul în care subscrisa societate, in calitate de operator decide transferul de date cu caracter personal către o parte terță de pe teritoriul unui stat din afara Uniunii Europene vor fi respectate cu prioritate dispozițiile art. 44 și art. 49 din Regulemantul GDPR. Operatorul va analiza întotdeauna oportunitatea transferului de date cu caracter personal iar deciziile sale vor fi guvernate de respectarea principiului general al transferului prevăzut de Regulament.

6. Drepturile de care beneficiati in calitate de persoana vizata

In conditiile prevazute de legislatia in materia prelucrarii datelor cu caracter personal, in calitate de persoane vizate, beneficiati de urmatoarele drepturi:

 • dreptul la informare - dreptul de a primi detalii privind activitatile de prelucrare efectuate de catre FUTUREFOOD S.R.L., conform celor descrise in prezentul document;
 • dreptul de acces la date dreptul de a obtine confirmarea din partea FUTUREFOOD S.R.L. cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, precum si detalii privind activitatile de prelucrare precum modalitatea in care sunt prelucrate datele, scopul in care se face prelucrarea, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor, etc;
 • dreptul la rectificare - dreptul de a obtine corectarea, fara intarzieri justificate, de catre FUTUREFOOD S.R.L. a datelor cu caracter personal inexacte/ nejustificate, precum si completarea datelor incomplete;
 • dreptul la stergerea datelor, fara intarzieri nejustificate, ("dreptul de a fi uitat") - se aplica anumite conditii; Este posibil ca, in urma solicitarii de stergere a datelor, FUTUREFOOD S.R.L. sa anonimizeze aceste date (lipsindu-le astfel de caracterul personal) si sa continue in aceste conditii prelucrarea pentru scopuri statistice;
 • dreptul la restrictionarea prelucrarii, in anumite conditii;
 • dreptul la portabilitatea datelor - dreptul de a primi datele cu caracter personal intr-o modalitate structurata, folosita in mod obisnuit si intr-un format usor de citit, precum si dreptul ca aceste date sa fie transmise de catre FUTUREFOOD S.R.L. catre alt operator de date, in masura in care sunt indeplinite conditiile prevazute de lege;
 • dreptul la opozitie - in ceea ce priveste activitatile de prelucrare se poate exercita prin transmiterea unei solicitari conform celor indicate mai jos; - in orice moment, din motive legate de situatia particulara in care se afla persoana vizata, ca datele care o vizeaza sa fie prelucrate in temeiul interesului legitim al FUTUREFOOD S.R.L. sau in temeiul interesului public, cu exceptia cazurilor in care FUTUREFOOD S.R.L. poate demonstra ca are motive legitime si imperioase care justifica prelucarea si care prevaleaza asupra intereselor, drepturilor si libertatilor persoanelor vizate sau ca scopul este constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta;
 • dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automate, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizata sau o afecteaza in mod similar;
 • dreptul de a va adresa Autoritatii Nationale de supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal sau instantelor competente, in masura in care considerati necesar.

Pentru orice intrebari suplimentare cu privire la modul in care datele cu caracter personal sunt prelucrate si pentru a va exercita drepturile mentionate mai sus, va rugam sa ne contactati la adresa de email: [email protected]

7. Măsuri tehnice și organizatorice luate in vederea protejarii datelor cu caracter personal

Reprezinta acele măsuri luate de subcsrisa FUTUREFOOD S.R.L. destinate protejarii datelor personale stocate cât şi a celor transmise în cadrul rețelei interne sau către persoane terțe, precum criptare, pseudonimizare, firewall, antivirus,etc.

Luand in considerare stadiul tehnicii, costurile implementării și natura, scopul, contextul și scopurile prelucrării, precum și riscul variabil din punctul de vedere al producerii și al dimensiunii pentru drepturile și libertățile persoanelor fizice, vom implementa constant măsuri tehnice și organizatorice adecvate pentru a asigura un nivel de securitate adecvat riscului pentru datele personale ale persoanelor vizate, inclusiv, dar nelimitat la:

Pseudonimizare și criptare ( incluzand capacitatea de a asigura confidențialitatea, integritatea, disponibilitatea și rezistența continua a sistemelor și serviciilor de prelucrare; implementarea unei proceduri de backup și de restaurare a datelor personale; utilizarea credențialelor de autentificare; traficul către și de la sistemul IT este monitorizat și controlat prin aplicații de firewall și antivirus, sau alte sisteme de detectare a accesului neautorizat, care sunt configurate corespunzător și actualizate regulat, conform actualizărilor disponibile de la dezvoltator);

Siguranță și protecție fizică (in încăperile și spațiile în care se găsesc elemente sau componente fizice ale infrastructurii sistemului IT sau terminale care permit accesarea acestuia în orice mod, nu este permis accesul personalului neautorizat).

8. Modificari in politica GDPR
Ne rezervam dreptul de a modifica aceasta politica de confidentialitate. In cazul unor modificari majore pe viitor veti fi instiintat pe email (daca este posibil) sau prin afisarea unui mesaj specific pe site.

0

Coș

0

My cart(0)

Niciun produs în coș.